Kinderen en jongeren

Psychologenpraktijk Nieuwegein biedt ondersteuning en behandeling aan kinderen en jongeren van 6-18 jaar.

Voor kinderen en jongeren is er op dit moment een wachttijd van 2 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat de behandeling is gestart binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Informatie voor kinderen

Soms heb je een probleem dat niet vanzelf over gaat en waar je zelf niet goed uit komt. Je voelt je bijvoorbeeld verdrietig omdat je iets vervelends hebt meegemaakt, je voelt je ongelukkig of alleen, wordt snel boos of bent ergens heel bang voor.

Een psycholoog kan dan samen met jou onderzoeken wat er aan de hand is en wat je kunt doen om je weer beter te voelen. Dit doet hij of zij door met je te praten, maar ook bijvoorbeeld door te spelen of te tekenen.
Je kunt samen met je ouders langs komen voor een eerste gesprek om te bekijken hoe de psycholoog jou kan helpen. Je ouders kunnen ook eerst zelf een keer langskomen.

Informatie voor jongeren

Iedereen heeft wel eens momenten dat ie zich boos, verdrietig of bang voelt. Niks mis mee! Maar soms kunnen die gevoelens zo lang duren of hevig worden, dat je er niet meer goed uitkomt en er last van blijft houden.

Een psycholoog kan je helpen om beter te begrijpen wat er met je aan de hand is en wat je kunt doen om je weer beter te voelen. Voorbeelden van problemen waarmee jongeren naar de psycholoog kunnen komen, zijn:

 • je somber of ongelukkig voelen
 • problemen naar aanleiding van een heftige gebeurtenis die je hebt meegemaakt
 • angsten, onzekerheid
 • problemen rondom eten en/of slapen
 • spanningen, piekeren
 • problemen in de omgang met leeftijdgenoten of met andere mensen
 • dwangklachten zoals steeds dingen moeten controleren of gedachten niet uit je hoofd kunnen zetten
 • problemen op school, op het werk of bij studie
 • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn, waarvoor geen medische oorzaak is gevonden
 • snel boos worden, vaak ruzie hebben

Gesprekken kunnen alleen met jou plaatsvinden, met je ouders of met jullie samen. De psycholoog zal na het in kaart brengen van je klachten met jou en je ouders bespreken hoe de verdere behandeling eruit zal gaan zien. Bij jongeren boven de 16 jaar is in principe geen toestemming nodig van je ouders, maar vaak worden zij wel bij de behandeling betrokken.

Informatie voor ouders

Bijna alle kinderen en jongeren hebben wel eens een moment of periode dat zij wat minder goed in hun vel zitten. Vaak lukt het goed om hier weer zelf uit te komen. Als problemen echter langer aanhouden of hevigere vormen aannemen, is het niet makkelijk om hier zelf verandering in te brengen.

Een psycholoog kan u en uw kind helpen om weer meer grip op de situatie te krijgen. Een paar gesprekken kan soms al voldoende zijn om meer zicht te krijgen op wat er speelt en handvatten te krijgen om zelf mee verder te kunnen. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van uw kind kunnen gesprekken met uw kind zelf, met u en/of gezamenlijk plaatsvinden. Psychologenpraktijk Nieuwegein biedt ondersteuning voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar.

Voorbeelden van problemen waarbij de psycholoog hulp kan bieden:

 • problemen in het gedrag, bijvoorbeeld snel boos worden en veel ruzie hebben
 • angstklachten, zoals niet alleen durven slapen of bang zijn voor de tandarts
 • problemen op school, op het werk of bij studie
 • onzekerheid, laag zelfbeeld, faalangst
 • problemen naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeluk, overlijden of een andere gebeurtenis die uw kind heeft meegemaakt
 • problemen in sociale contacten
 • dwangklachten
 • zindelijkheidsproblemen
 • slaapproblemen, eetproblemen
 • lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn, moeheid), waarvoor de arts geen verklaring heeft gevonden
Vormen van behandeling
Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee behandelvormen: cognitieve therapie en gedragstherapie. De kern van deze therapieën is dat hoe je je voelt, sterk samenhangt met hoe je denkt en hoe je je gedraagt. Wie erg negatief over zichzelf denkt, zal zich bijvoorbeeld sneller angstig of somber voelen. En als iemand door angst bepaalde situaties uit de weg gaat, zal deze angst eerder verergeren dan afnemen. Door hier in de therapie samen naar te kijken en actief mee aan de slag te gaan, kunnen vaak in korte tijd al grote stappen worden gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat diverse vormen van CGt effectief zijn voor verschillende soorten problemen waar mensen tegenaan lopen, zoals angsten, slaapproblemen, dwangmatigheden, eetproblemen en somberheid.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desentisation en Reprocessing) is een behandelmethode die ingezet wordt bij het verwerken van nare ervaringen, zoals een ongeluk, medische ingrepen of pesterijen. Wetenschappers denken dat deze ervaringen niet goed worden opgeslagen in het geheugen. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals angsten, nachtmerries, concentratieproblemen en snel boos worden. Wanneer door EMDR de informatie over de vervelende gebeurtenis op een andere manier is verwerkt en is opgeslagen, zullen deze klachten afnemen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR goed werkt bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de ervaringen goed, er is vaak al snel een verbetering te zien. Voor meer informatie over de werkwijze bij EMDR, klik dan hier of kijk op www.emdrkindenjeugd.nl

Ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding wordt met opvoeders in kaart gebracht waar zij in het gedrag van hun kind tegenaan lopen en hoe zij dit thuis aan kunnen pakken. Ouders leren om hun eigen krachten in te zetten, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van hun kind. Naast het onderzoeken van situaties die de problemen mogelijk uitlokken of versterken, wordt ook gekeken naar factoren die helpend zijn bij het oplossen of voorkomen van problemen. Ouderbegeleiding kan los worden ingezet, maar ook in combinatie met individuele behandeling van het kind en/of gezinsgesprekken.

Systeemtherapie

Ook kan het zijn dat systeemtherapie wordt voorgesteld. In het geval van systeemtherapie wordt het probleem dat speelt, of de klacht waar bijvoorbeeld uw kind last van heeft, bekeken in samenhang tot belangrijke personen in zijn of haar leven. Vaak zijn dat in ieder geval het gezin waarin iemand leeft, maar ook school, of belangrijke anderen kunnen hier een rol spelen.

Systeemtherapie heeft als doel om de klachten die er zijn beter te gaan begrijpen in de zin van interactiepatronen die zich hebben ontwikkeld tussen de verschillende leden van het systeem/gezin. Door die patronen in kaart te brengen kan duidelijker worden wat maakt dat een probleem blijft bestaan, en hoe de patronen het probleem of de klacht juist verstevigen. 

Praktisch gezien komt systeemtherapie erop neer dat wij uw kind en u als ouders, en eventuele broers/zusjes zullen uitnodigen. Om van jullie allemaal te horen hoe jullie vinden dat het gaat, waar jullie je zorgen over maken, wat jullie graag anders zouden zien. De samenstelling van de aanwezigen en ook het aantal gesprekken dat nodig is varieert. Er wordt steeds goed gekeken naar wat nodig is, wat helpend is.

Op www.nvrg.nl kunt u meer lezen over systeemtherapie. 

Aanmelden voor kinderen en jongeren

Sinds 1 januari 2015 loopt de vergoeding van de jeugdhulp via de gemeente. Onze praktijk heeft een contract met de 5 gemeenten in de regio Lekstroom.

 • Voor kinderen uit de gemeente Nieuwegein is voor hulp vanuit onze praktijk een verwijzing van het sociale wijkteam nodig. U kunt hen bereiken via Geynwijsinfogeynwijs@nieuwegein.nl of 030-4100666.
 • Voor kinderen uit de gemeente IJsselstein is voor hulp vanuit onze praktijk een verwijzing van het sociale wijkteam nodig. U kunt hen bereiken via ijsselstein@jeugdteam.nu of 030-6869901.
 • Voor kinderen uit de gemeenten HoutenLopik en Vianen is een verwijzing van de huisarts nodig.

Als u een verwijzing heeft van het sociale wijkteam (Nieuwegein, IJsselstein), danwel de huisarts (Houten, Lopik, Vianen), kunt u een afspraak maken bij onze praktijk. Woont u niet in de regio Lekstroom, informeer dan bij uw eigen gemeente of zij eventueel de hulp vanuit onze praktijk willen vergoeden.