Privacy

  • Cliëntendossiers worden tijdens de behandeling in beveiligde kasten opgeborgen. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier gedurende 15 jaar (gerekend vanaf het einde van de behandeling) in een eveneens beveiligd archief bewaard, daarna wordt het dossier vernietigd door een medewerker van Psychologenpraktijk Nieuwegein.
  • Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt wordt er geen enkele informatie over de cliënt verstrekt aan derden. Wanneer informatie aan derden wordt gegeven, heeft de praktijk het recht dit in rekening te brengen bij de aanvrager.
  • Indien dit door de therapeut van belang wordt geacht, wordt tijdens intervisie binnen de praktijk, de problematiek van de cliënt als casus besproken. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.
  • Voor kinderen onder de 12 jaar is voor behandeling toestemming nodig van beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers. Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar is voor behandeling toestemming nodig van de jongere zelf en beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers. Jongeren van 16 jaar en ouder hebben geen toestemming van (gezaghebbende) ouders/verzorgers nodig om in behandeling te gaan. 
  • De praktijk behoudt zich het recht om –anonieme- statistische informatie (zoals leeftijd, geslacht en soort problematiek), uit de cliëntendossiers te gebruiken voor statistische doeleinden, zoals het jaarverslag van het Regionaal Orgaan voor Eerstelijnspsychologen.
  • Sinds 2014 zijn wij door de overheid en de verzekeraars verplicht om anoniem gegevens te verstrekken. Indien u vragen of bezwaren heeft hierover, kunt u dat met uw behandelaar bespreken.