Gezondheidscentrum De Schans Nieuwegein

 

Betere zorg door goede samenwerking

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van ingrijpende ervaringen. EMDR is in 1989 ontwikkeld door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat EMDR goed en snel werkt bij verschillende soorten klachten.

 • Voor wie? +

  Post Traumatische Stress
  Vaak verwerken mensen nare ervaringen op eigen kracht. Echter, soms ontstaan er psychische klachten zoals flashbacks, nachtmerries en herbelevingen waarbij de nare gebeurtenis steeds opnieuw wordt beleefd. Andere klachten die veel voorkomen zijn snel schrikken, vermijdingsreacties en prikkelbaar zijn. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan dan wordt dit een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS) genoemd. Dit is de stoornis waarvoor EMDR oorspronkelijk ontwikkeld is.

  Breed inzetbaar
  Inmiddels is gebleken dat EMDR bij veel meer klachten helpt, indien deze klachten zijn ontstaan na nare, ingrijpende, schokkende of schaamtevolle ervaringen. Deze ervaringen kunnen zeer divers zijn, zoals een verkeersongeluk, een geweldsmisdrijf, verlieservaringen of vervelende ervaringen op het werk of bij de (tand)arts. Ook voor ervaringen uit de jeugd die nog steeds in het hier-en-nu invloed hebben, zoals pesterijen of emotionele verwaarlozing, blijkt EMDR werkzaam. Daarnaast kan een nare ervaring inhouden dat je niet zelf, maar iemand anders slachtoffer hebt zien worden. Ook kunnen angsten hun oorsprong hebben in iets aangrijpends dat je hebt gelezen, gehoord of op t.v. hebt gezien, waarna je zelf bang bent geworden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vliegangst of tandartsangst.

  EMDR kan vooral toegepast worden als de herinnering aan een nare ervaring nu nog steeds spanning oproept, of wanneer er situaties worden vermeden om deze spanning niet te voelen. Bijvoorbeeld: iemand heeft een nare ervaring gehad bij de tandarts. Vervolgens roept een uitnodiging voor een tandartsbezoek veel spanning op. Sommige mensen vermijden dan de tandarts of komen er zo min mogelijk. Uiteindelijk kan dat problemen geven door spanningsklachten of verwaarlozing van het gebit.

  EMDR kan afzonderlijk worden toegepast, maar wordt ook veel gebruikt als onderdeel van een bredere behandeling waarbij ook andere methoden worden gebruikt. Het gaat erom de cliënt te helpen de herinneringen aan nare ervaringen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

 • Werkwijze +

  De behandelaar zal je vragen terug te denken aan de traumatische herinnering. Eerst gebeurt dat om meer informatie te verzamelen, daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De behandelaar zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een taak die het werkgeheugen belast. Dit kan zijn dat je met je ogen de vingers van de behandelaar volgt die op 30 cm van het gezicht heen en weer bewegen. Of de behandelaar gebruikt een koptelefoon waarop je tikjes hoort waar je je aandacht op moet richten. Na elke set van oogbewegingen of tikjes wordt er even rust genomen. De behandelaar zal dan vragen wat er in je opkomt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke serie oogbewegingen of tikken gevraagd je te concentreren op de gewaarwordingen, waarna een nieuwe serie oogbewegingen/tikken volgt.

 • Effecten +

  Na verloop van tijd zal de herinnering haar emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van de gebeurtenis naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. De effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer plek krijgt in je levensgeschiedenis.

  Na afloop van een EMDR-behandeling kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk op zich goed, maar toch kan dit in sommige gevallen het gevoel geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.

 • Werkingsmechanisme +

  Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR en de effectiviteit ervan is duidelijk aangetoond. Over waarom EMDR werkt zijn er verschillende theorieën. Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische ervaring wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de behandelaar of het luisteren naar tikjes, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

 • Kosten +

  Psychologenpraktijk Nieuwegein heeft contracten met bijna alle verzekeraars, met uitzondering van Caresq (Iptiq, Promovendum, National Academic, Besured) en Aevitae (EUCARE) . Gezien de diversiteit aan verzekeringen raden wij u aan zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan hoeveel u vergoed krijgt voor behandeling van een GZ-psycholoog/Eerstelijnspsycholoog. Voor vergoeding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

 • Meer informatie over EMDR +

  Voor meer informatie over EMDR kunt u terecht op www.emdr.nl.

 • Aanmelden +

  Heeft u nog vragen? Of wilt u zich aanmelden? Dat kan op de volgende manieren:

  • Telefonisch via 030 60 63 111 (optie 3) 
  • Online

  Aanmelden      of         Een vraag stellen

 • 1