Behandelingen voor volwassenen

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

In ieders leven doen zich wel eens moeilijkheden voor en vaak zijn we goed in staat om hier zelf weer uit te komen. Soms gebeuren er dingen waardoor dit u alleen niet meer lukt. Meestal is de huisarts dan de aangewezen persoon om mee te praten. Deze kan met u bekijken of de hulp van een psycholoog nodig is.

Je kunt je bij ons aanmelden als er sprake is van:

Psychische klachten

Heb je last van angsten, schuldgevoelens, somberheid, lusteloosheid of piekeren?

Dwangklachten

Moet je regelmatig iets controleren of kun je iets niet uit je gedachten kunnen zetten?

Depressieve klachten

Lees meer over depressie

Relatieproblemen

Stellen lopen ergens tegenaan waar ze niet tevreden over zijn, terwijl het maar niet lukt om het anders te doen. En omdat het niet lukt, herhalen ze vaak dezelfde negatieve patronen in hun relatie.

Hierdoor stapelen teleurstellingen zich op. Onze partner is in zekere zin onze schuilplaats in het leven. De meeste ruzies in een relatie zijn een protest tegen het ervaren verlies van verbondenheid. Het klinkt tegenstrijdig, maar kritiek, eisen, woede, jezelf terugtrekken kunnen gezien worden als noodsignalen naar de partner met als doel de verbinding en het gevoel van onderlinge veiligheid te herstellen. Deze noodsignalen worden vaak niet begrepen: niet door de partner die ze ontvangt, maar ook niet door de partner die ze uitzendt. De “zeurende” vrouw doet in feite verwoede pogingen om aandacht te krijgen van haar partner omdat ze hem mist. De “ongeïnteresseerde” man trekt zich terug omdat hij voortdurend voelt dat hij tekort schiet, terwijl hij zo graag de ander gelukkig wil maken. Naarmate partners langer de onderlinge verbinding missen, worden hun interacties steeds negatiever. Vaak komt men dan tot de conclusie dat de ander niet deugt en moet veranderen. Echter niet de ander is het probleem, maar de interactiepatronen waar men in gevangen komt te zitten. Iedere relatie is uniek en heeft haar eigen dynamiek. Maar wat jullie dynamiek ook is: als jullie relatie eenmaal in patronen vastzit, kan het moeilijk zijn om er zelf uit te komen. Dan heeft een afspraak bij een therapeut beslist zin. Wanneer je er als stel onvoldoende uitkomt, kan hij of zij samen met jullie zorgen voor helderheid in hoe jullie het nú samen doen, wat misschien beter bij jullie past en hoe je dat kunt bereiken.

Je kan je relatie beoordelen op basis van een vijftal thema’s.

 • Emotionele samenhorigheid
  Er kan goed over gevoelens worden gepraat en deze worden ook geuit. Er is voldoende overeenstemming tussen jou en je partner voor wat betreft doelen, activiteiten en opvattingen. Je laat regelmatig merken dat je van de ander houdt. Jullie kunnen op elkaar bouwen en op elkaar vertrouwen.
 • Onafhankelijkheid
  Je partner heeft respect voor je en probeert niet om je te veranderen, maar aanvaardt je zoals je bent. Je partner heeft niet de neiging om je te controleren of de baas over je te spelen. Jullie zijn eerlijk tegenover elkaar: er kan veel besproken en gezegd worden en je kan goed naar je partner luisteren.
 • Identiteit
  Je hebt een positieve en realistische evaluatie van jezelf als partner en, mede door de relatie, een positief zelfbeeld en algemene levenstevredenheid.
 • Conflicthantering
  Jij en je partner gaan op een adequate manier om met conflicten, door rustig met elkaar te praten en op een rustige manier tot een oplossing proberen te komen.
 • Seksualiteit
  Je bent tevreden over de seksualiteit en over de afstemming tussen jou en je partner met betrekking tot jullie individuele behoeftes op seksueel gebied.

Het is absoluut niet nodig om op alle gebieden hoog te scoren om tevreden te zijn met je relatie. Maar als je op meerdere gebieden laag of zeer laag scoort, is het belangrijk om erover te praten. Samen, of met een therapeut.

Overspannenheid, burn-out

Lees meer over overspannenheid.

Lees meer over burn-out.

Problemen met werk, studie of met werkloosheid
Problemen bij verwerking van scheiding, rouw of traumatische ervaringen
Assertiviteitsproblemen of gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid
Lichamelijke klachten, waarvoor geen duidelijke medische oorzaak is gevonden
Tandartsangst

Als u last heeft van stress- of angstklachten voor een tandartsbezoek heeft dat een oorzaak. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de mensen met deze klachten een nare ervaring bij de tandarts heeft gehad. Dit is goed en binnen korte tijd te behandelen met EMDR.
Soms lijkt de oorzaak onduidelijker, bijvoorbeeld bij moeite met controleverlies. Ook dit heeft te maken met eerdere (nare) ervaringen. Dan is het belangrijk om goed uit te zoeken wat er aan de hand is en ook dan kan veelal EMDR ingezet worden.

Psychologenpraktijk Nieuwegein kan u in beide gevallen helpen om uw stress en angsten voor tandartsbezoek te verhelpen of aanzienlijk te verminderen. 

Wees er vroeg bij! Denk niet te snel dat u er alleen uit moet komen of dat alles erger moet worden voordat u hulp kunt krijgen. Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijnspsycholoog effectief hulp bieden.

U kunt helaas niet bij ons terecht als er sprake is van: problematiek met een hoog risico en/of hoge complexiteit. Dit is het geval als er duidelijke aanwijzingen zijn (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcidaliteit, (huiselijk)geweld, kindermishandeling of automutilatie. En/of er is sprake van ingewikkelde co morbiditeit die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt.

Welke methoden hanteren we?

Wij bieden behandeling in de talen Nederlands en Engels.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat denken, voelen en doen met elkaar samenhangt. Als iemand geneigd is om alles vanuit het negatieve te zien, wordt die persoon gemakkelijker angstiger of somberder en zal dan geneigd zijn om steeds minder te ondernemen. Dit versterkt weer het negatieve beeld en de negatieve gevoelens.

In cognitieve gedragstherapie onderzoeken de therapeut en de cliënt de denkwijzen van de cliënt. De focus kan liggen op het wijzigen van denkwijzen waar u last van heeft. Iemand die er altijd vanuit gaat dat wat hij of zij doet zal mislukken, zal zich onzeker voelen en nieuwe uitdagingen gaan vermijden. Samen met de therapeut kijkt u of deze gedachte wel altijd klopt en of er een andere gedachten is die beter past bij de situatie.

Ook kan de focus liggen op het gedrag. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening kan laten blijken, zal eerder angstig of geïrriteerd reageren. Samen met de therapeut brengt u in kaart welk gedrag u wilt veranderen en vervolgens bespreekt u hoe u hiermee kunt oefenen.

Meer informatie vindt u op: www.vgct.nl

ACT

ACT = Acceptatie en Commitment Therapie

Deze therapie is een van de nieuwere therapievormen binnen de cognitieve gedragstherapie. Binnen de praktijk wordt deze vorm van therapie in een groepstraining aangeboden. Als u geïnteresseerd bent in deze therapie, neemt u gerust contact op met de praktijk voor meer informatie.

ACT bouwt voort op de kennis en ervaring van vele jaren en gebruiken ook de nieuwste inzichten op het gebied van kennis over hoe onze hersenen werken.

Regelmatig hebben mensen al veel geprobeerd om bijvoorbeeld van negatieve gevoelens en gedachten af te komen, soms ook al andere psychologische hulp. Uiteindelijk blijkt vaak dat deze innerlijke ervaringen niet onder controle te krijgen zijn. Soms worden ze een tijd minder, maar ze kunnen ineens weer terugkomen. Bovendien kost het tijd, energie en aandacht om die innerlijke ervaringen onder controle proberen te krijgen. Al die tijd, energie en aandacht kan op dat moment niet gebruikt worden voor waardevolle dingen in het leven. Dit veroorzaakt lijden, het leven gaat voorbij terwijl je bezig bent met het worstelen met jezelf. Bovendien blijkt vaak dat die worsteling met jezelf een versterking van je klachten tot gevolg heeft.

ACT gaat op zoek naar iets wat bruikbaarder is en doet dat door bovenstaande vraag om te draaien. We gaan aan de slag om nu te beginnen met een waardegericht leven te leven ondanks en met de negatieve gevoelens en gedachten. Dit doorbreekt de negatieve spiraal en leidt daardoor op lange termijn tot een vermindering van klachten. ACT werkt veel met praktische oefeningen, ervaringsoefeningen, verhalen, metaforen om dit te leren. We besteden veel aandacht aan hoe je zou willen leven en hoe je dat zou kunnen aanpakken.

Kort samengevat komt ACT hier op neer: Leren datgene te accepteren waar je geen controle over hebt, leren aan te pakken waar je wel controle over hebt en leren het onderscheid tussen die twee te zien.

Boekentip: “De valstrik van het geluk” van Russ Harris.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van ingrijpende ervaringen. EMDR is in 1989 ontwikkeld door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat EMDR goed en snel werkt bij verschillende soorten klachten.

Voor wie?

Post Traumatische Stress
Vaak verwerken mensen nare ervaringen op eigen kracht. Echter, soms ontstaan er psychische klachten zoals flashbacks, nachtmerries en herbelevingen waarbij de nare gebeurtenis steeds opnieuw wordt beleefd. Andere klachten die veel voorkomen zijn snel schrikken, vermijdingsreacties en prikkelbaar zijn. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan dan wordt dit een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS) genoemd. Dit is de stoornis waarvoor EMDR oorspronkelijk ontwikkeld is.

Breed inzetbaar
Inmiddels is gebleken dat EMDR bij veel meer klachten helpt, indien deze klachten zijn ontstaan na nare, ingrijpende, schokkende of schaamtevolle ervaringen. Deze ervaringen kunnen zeer divers zijn, zoals een verkeersongeluk, een geweldsmisdrijf, verlieservaringen of vervelende ervaringen op het werk of bij de (tand)arts. Ook voor ervaringen uit de jeugd die nog steeds in het hier-en-nu invloed hebben, zoals pesterijen of emotionele verwaarlozing, blijkt EMDR werkzaam. Daarnaast kan een nare ervaring inhouden dat je niet zelf, maar iemand anders slachtoffer hebt zien worden. Ook kunnen angsten hun oorsprong hebben in iets aangrijpends dat je hebt gelezen, gehoord of op t.v. hebt gezien, waarna je zelf bang bent geworden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vliegangst of tandartsangst.

EMDR kan vooral toegepast worden als de herinnering aan een nare ervaring nu nog steeds spanning oproept, of wanneer er situaties worden vermeden om deze spanning niet te voelen. Bijvoorbeeld: iemand heeft een nare ervaring gehad bij de tandarts. Vervolgens roept een uitnodiging voor een tandartsbezoek veel spanning op. Sommige mensen vermijden dan de tandarts of komen er zo min mogelijk. Uiteindelijk kan dat problemen geven door spanningsklachten of verwaarlozing van het gebit.

EMDR kan afzonderlijk worden toegepast, maar wordt ook veel gebruikt als onderdeel van een bredere behandeling waarbij ook andere methoden worden gebruikt. Het gaat erom de cliënt te helpen de herinneringen aan nare ervaringen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Werkwijze

De behandelaar zal je vragen terug te denken aan de traumatische herinnering. Eerst gebeurt dat om meer informatie te verzamelen, daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De behandelaar zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een taak die het werkgeheugen belast. Dit kan zijn dat je met je ogen de vingers van de behandelaar volgt die op 30 cm van het gezicht heen en weer bewegen. Of de behandelaar gebruikt een koptelefoon waarop je tikjes hoort waar je je aandacht op moet richten. Na elke set van oogbewegingen of tikjes wordt er even rust genomen. De behandelaar zal dan vragen wat er in je opkomt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke serie oogbewegingen of tikken gevraagd je te concentreren op de gewaarwordingen, waarna een nieuwe serie oogbewegingen/tikken volgt.

De praktijk biedt ook behandelingen in de vorm van e-health. Met e-health bedoelen we het gebruik van online behandelprogramma’s om uw geestelijke gezondheid te ondersteunen. E-health bieden wij ook aan ter overbrugging van de mogelijke wachtperiode die kan ontstaan voor een intake.

Effecten

Na verloop van tijd zal de herinnering haar emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van de gebeurtenis naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. De effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer plek krijgt in je levensgeschiedenis.

Na afloop van een EMDR-behandeling kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk op zich goed, maar toch kan dit in sommige gevallen het gevoel geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.

Werkingsmechanisme

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR en de effectiviteit ervan is duidelijk aangetoond. Over waarom EMDR werkt zijn er verschillende theorieën. Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische ervaring wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de behandelaar of het luisteren naar tikjes, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de

Kosten

Psychologenpraktijk Nieuwegein heeft contracten met bijna alle verzekeraars, met uitzondering van Caresq (Iptiq, Promovendum, National Academic, Besured) en Aevitae (EUCARE) . Gezien de diversiteit aan verzekeringen raden wij u aan zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan hoeveel u vergoed krijgt voor behandeling van een GZ-psycholoog/Eerstelijnspsycholoog. Voor vergoeding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Aanmelden

Heeft u nog vragen? Of wilt u zich aanmelden? Dat kan op de volgende manieren:

Voor meer informatie over EMDR kunt u terecht op www.emdr.nl.

Partnerrelatietherapie

Stellen die in relatietherapie gaan hebben één ding gemeen: ze willen een verandering in hun relatie. Ze lopen ergens tegenaan waar ze niet tevreden over zijn, terwijl het maar niet lukt om het anders te doen. En omdat het niet lukt, herhalen ze vaak dezelfde negatieve patronen in hun relatie.

Maar wat jullie dynamiek ook is: als jullie relatie eenmaal in patronen vastzit, kan het moeilijk zijn om er zelf uit te komen. Dan heeft een afspraak bij een therapeut beslist zin. Wanneer je er als stel onvoldoende uitkomt, kan hij of zij samen met jullie zorgen voor helderheid in hoe jullie het nú samen doen, wat misschien beter bij jullie past en hoe je dat kunt bereiken.

E-health

De praktijk biedt ook behandelingen in de vorm van e-health. Met e-health bedoelen we het gebruik van online behandelprogramma’s om uw geestelijke gezondheid te ondersteunen. E-health bieden wij ook aan ter overbrugging van de mogelijke wachtperiode die kan ontstaan voor een intake. 

Op dit moment zijn er speciale programma’s ontwikkeld die in deze bijzondere tijd kunnen ondersteunen, zoals ‘Omgaan met corona-stress’. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan vooral contact met ons op.

Bij de psychologenpraktijk Nieuwegein kunt u verschillende e-health modules volgen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende onderwerpen:

 • ADHD
 • Alcohol
 • Depressie
 • Eerste stap naar herstel
 • Gegeneraliseerde angst
 • Leren ontspannen
 • Minder piekeren
 • Mindfulness
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Paniekstoornis
 • Sociale angst
 • Dwang
 • Slaapproblemen
 • Positief zelfbeeld
 • Sociale vaardigheden
 • Verwerking

Uw therapeut zal het met u bespreken als er een module is die voor u een aanvulling kan zijn op de therapie die u volgt. U kunt het ook zelf aangeven als u het idee heeft dat een van de bovenstaande modules u zou kunnen helpen. 

Om er echt iets aan te hebben wordt van u gevraagd tijd te investeren in het volgen van de module, en deze met aandacht te volgen en af te ronden.

Aan het volgen van een e-health module als onderdeel van uw behandeling zijn voor u geen extra kosten verbonden. De eventuele tijd die uw therapeut besteedt aan begeleiding wordt vergoed in de generalistische basis ggz.

Ook voor psychodiagnostisch onderzoek kunt u bij de praktijk terecht. Voor volwassenen is er de mogelijkheid voor intelligentieonderzoek.

Opbouw behandeling

In het eerste gesprek, de intake, maken we samen met u een inschatting of onze hulp resultaat kan hebben. Om een goed beeld te vormen van u en uw klachten is echter vaak meer informatie nodig. Er kan daarom een testonderzoek volgen om de klachten duidelijk in kaart te brengen. Vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. In het daarop volgende gesprek wordt dan met de behandeling begonnen. Er wordt tijdens de behandeling regelmatig en waar nodig mondeling geëvalueerd. Aan het einde van de behandeling wordt er vaak gewerkt aan een terugvalpreventieplan.

Wij hechten belang aan het betrekken van naasten bij de behandeling. U kunt een belangrijke naaste meenemen naar het intake gesprek als u dat prettig vindt. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt tijdens de intake over hoe we deze naaste bij de behandeling kunnen betrekken. 

Bij de start van de behandeling, tijdens de behandeling en bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen, die mede kan laten zien wat behandeleffecten zijn. Daarnaast wordt er regelmatig en waar nodig mondeling geëvalueerd. De psychologenpraktijk Nieuwegein neemt deel aan een klanttevredenheidsonderzoek dat centrum-breed wordt afgenomen.

Wachttijd

Wij hebben voor volwassenen met een verwijzing naar de BGGZ op dit moment een wachttijd van 20 weken. 

Op het moment hebben wij een aanmeld-stop voor de specialistische GGZ.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat de behandeling is gestart binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).