Huisartsen

Afspraak maken

U kunt online of telefonisch een afspraak maken.

Recepten

U kunt uw recept online aanvragen of deponeren in onze brievenbus.

Online consult

U kunt online een vraag stellen aan een arts of onze medewerkers.

Labuitslagen

U kunt online de labuitslagen van Saltro bekijken

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl

In onze huisartsenpraktijk en ook bij huisartsenpost is het heel druk. Het kan daarom zo zijn dat u lang moet wachten voordat u uw vragen kunt stellen. Maar wist u dat u snel en makkelijk erachter kunt komen of u wel of niet naar ons of naar de huisartsenpost moet gaan?
Lees meer

Belangrijke formulieren

Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik doen als ik niet in staat ben om naar de huisarts te komen? U kunt vóór 10.00 uur een huisbezoek aanvragen.
 • Waar kan ik goede medische informatie vinden?
  Op thuisarts.nl en moetiknaardedokter.nl staat verantwoorde info over veel aandoeningen.
 • Heb ik een SOA? Lees meer…
 • Heb je zorgadvies nodig?
  Jouw zorgverzekeraar kan je helpen. Lees meer…
 • Heeft u vragen over declaratie van Geijnzorg? Klik hier voor meer informatie. Het kan zijn dat u op uw declaratieformulier deze naam tegenkomt.
 • Gaat u op reis naar het buitenland en gebruikt u een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Klik hier wat u moet doen.
 • Gaat u binnenkort op vakantie?
  Kijk of er adviezen zijn voor uw vakantiebestemming bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
 • Hoe kan ik een (niet medische) vraag stellen of klacht indienen? Klik hier.
 • In- en uitschrijven / Subscribe – and unsubscribe

Over ons

 • Kijk wie onze huisartsen zijn, wanneer zij er zijn en door wie ze ondersteund worden.
 • De huisartsenpraktijk van Gezondheidscentrum De Schans heeft het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering. 
 • Bekijk het privacyreglement van de maatschap huisartsen De Schans.
 • Bekijk de tarieven van de huisartsen
 • Als uw klacht niet bevredigend opgelost is, kunt u via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg uw klacht voorleggen. Lees meer…