Huisartsen

Afspraak maken

U kunt online of telefonisch een afspraak maken.

Recepten

U kunt uw recept online aanvragen of deponeren in onze brievenbus.

Online consult

U kunt online een vraag stellen aan een arts of onze medewerkers.

Labuitslagen

U kunt online de labuitslagen van Saltro bekijken

Wegens drukte kan het zijn dat het bandje van de telefoon er vaker bij de assistentes op staat.

Digidok Smartconsult

Digidok Smartconsult

Nieuw in het patiëntenportaal (Uw Zorg online/ Zorg4Nieuwegein): Digidok Smartconsult. Door middel van Digidok SmartConsult bereidt u de afspraak met de huisarts zelf voor.
Lees meer
Patiëntenportaal – Uw zorg online/ Zorg4Nieuwegein

Patiëntenportaal – Uw zorg online/ Zorg4Nieuwegein

Wist u dat u met uw DigiD heel makkelijk en veilig online een herhaalrecept kan aanvragen, een afspraak maken of een vraag kan stellen aan uw huisarts?
Lees meer
Thuisarts.nl

Thuisarts.nl

In onze huisartsenpraktijk en ook bij huisartsenpost is het heel druk. Het kan daarom zo zijn dat u lang moet wachten voordat u uw vragen kunt stellen. Maar wist u dat u snel en makkelijk erachter kunt komen of u wel of niet naar ons of naar de huisartsenpost moet gaan?
Lees meer

Patiëntentevredenheidsonderzoek

Patiëntentevredenheidsonderzoek
Halverwege 2023 hebben we digitaal een patiënte enquête uitgevoerd. We zijn zeer tevreden over de respons en willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête en voor de op- en aanmerkingen.
Lees meer

Belangrijke formulieren

Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik doen als ik niet in staat ben om naar de huisarts te komen? U kunt vóór 10.00 uur een huisbezoek aanvragen.
 • Denkt u aan een blaasontsteking of moet u urine inleveren van de huisarts? Lees wat u moet doen…
 • Ik ben zwanger, wat nu? Lees meer
 • Waar kan ik goede medische informatie vinden?
  Op thuisarts.nl en moetiknaardedokter.nl staat verantwoorde info over veel aandoeningen.
 • Heb ik een SOA? Lees meer…
 • Heb je zorgadvies nodig?
  Jouw zorgverzekeraar kan je helpen. Lees meer…
 • Heeft u vragen over declaratie van Geijnzorg? Klik hier voor meer informatie. Het kan zijn dat u op uw declaratieformulier deze naam tegenkomt.
 • Gaat u op reis naar het buitenland en gebruikt u een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Klik hier wat u moet doen.
 • Gaat u binnenkort op vakantie?
  Kijk of er adviezen zijn voor uw vakantiebestemming bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
 • Hoe kan ik een (niet medische) vraag stellen of klacht indienen? Klik hier.
 • In- en uitschrijven / Subscribe – and unsubscribe

Over ons

 • Kijk wie onze huisartsen zijn, wanneer zij er zijn en door wie ze ondersteund worden.
 • Wist u dat de assistente … Lees meer …
 • De huisartsenpraktijk van Gezondheidscentrum De Schans heeft het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering. 
 • Bekijk het privacyreglement van de maatschap huisartsen De Schans.
 • Bekijk de tarieven van de huisartsen
 • Als uw klacht niet bevredigend opgelost is, kunt u via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg uw klacht voorleggen. Lees meer…