Psychiatrie

Tim Waning is psychiater. Vanuit Etimon is hij werkzaam in een consultatieve functie voor huisartsen en behandelaren in de generalistische basis GGZ.

Aanwezig op maandag middag.