Praktische info

Samenwerking lokaal en regionaal

Psychologenpraktijk Nieuwegein is een onderdeel van Stichting de Schans. Dit houdt in dat we intensief samenwerken met de huisartsen en fysiotherapeuten van Gezondheidscentrum de Schans. Wij hebben iedere maandag gezamenlijk overleg met deze disciplines. Daarnaast werken wij samen met Cassandra Zuketto, psychiater van Zuketto Consult. Cassandra Zuketto kan in bepaalde situaties en in onderling overleg worden ingepland ter consultatie. Ook schuift zij regelmatig aan bij ons multidisciplinaire overleg.

Regionaal werken wij samen met de psychologen uit Houten en IJsselstein en Nieuwegein. Psychologenpraktijk Nieuwegein is ook onderdeel van de vereniging psychologen en psychotherapeuten regio Lekstroom (www.VGPL.nl). Verder werken wij samen met Geynwijs en de gemeente Nieuwegein. Nadere omschrijving kunt u vinden in ons kwaliteitsstatuut.

Kwaliteit

Psychologenpraktijk Nieuwegein voldoet aan de normen van het “Keurmerk Basis GGZ”, waarmee we aantonen dat wij een stapje extra doen om de juiste zorg op het juiste moment te leveren.
Het Keurmerk Basis GGZ (h)erkent vooruitstrevende zorgaanbieders, positioneert cliënten en faciliteert de dialoog over deze zorgvorm.
Bekijk ons kwaliteitsstatuut ‘GGZ-instelling’.

Meer informatie kunt u vinden op Stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

Clientervaringen

Alle cliënten wordt na afronding van de behandeling gevraagd om door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst aan te geven in welke mate zij tevreden zijn over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. De vragenlijst die daarvoor wordt gebruikt is de zogenaamde ‘Consumer Quality Index’ (CQI). Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren bejegening (vraag 1, 2), samen beslissen (vraag 4, 5, 6, 7) en uitvoering behandeling (vraag 9, 10). Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer, en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

In 2021 hebben wij het rapportcijfer 8,4. En dit zijn de scores per onderdeel van 2021 (schaal 1 t/m 5):

  • Bejegening
  • Samen beslissen
  • Uitvoering behandeling

4,75
4,50
4,50

Cliënten zijn in 2021 tevreden over de bejegening, ze voelen zich serieus genomen door de behandelaar. Ook hebben cliënten het idee samen te beslissen over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden en/of het betrekken van naasten bij de behandeling. Over de uitvoering van de behandeling zijn onze cliënten ook tevreden. Wij zijn zelf ook tevreden met onze scores, omdat hieruit blijkt dat wij goede zorg verlenen en onze cliënten zich prettig voelen in onze praktijk. 

Klachten en geschillen

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het instituut kent een beroepscode die voor al haar leden geldt. Als u meent dat de psycholoog de beroepscode geschonden heeft, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de praktijkhouder van psychologenpraktijk Nieuwegein of bij het NIP (Postbus 2085, 3500 GB, Utrecht).