Kosten en vergoedingen

Kosten voor volwassenen van 18 jaar en ouder

Eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Vanaf die datum worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering vier producten Basis GGZ vergoed: Basis Kort, Basis Middel, Basis Intensief en Basis Chronisch. Op grond van de gestelde diagnose en de ernst van de klachten wordt bepaald welk product van toepassing is. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet u zijn verwezen door uw huisarts. Ook moeten de psychische problemen voor vergoeding voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis zoals omschreven in de DSM-IV. 

Psychologenpraktijk Nieuwegein heeft contracten met alle zorgverzekeraars en daarom wordt de rekening van de verzekerde zorg buiten u om geregeld. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar.

De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed. U zal deze behandeling zelf moeten betalen. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen.

Eigen risico

De vergoeding van de zorg valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar en bedraagt minimaal €385. Dit eigen risico betaalt u eenmalig in elk kalenderjaar, ongeacht de zorg die je dat jaar hebt ontvangen. Als uw zorg start in een kalenderjaar (bijvoorbeeld 2024) en doorloopt in een volgend jaar (bijvoorbeeld 2025), dan betaalt u in elk kalenderjaar uw eigen risico. In dit voorbeeld dus zowel in 2024 als in 2025. Uw eigen risico wordt dus aangesproken in het jaar waarin u een traject start.


Als u van zorgverzekeraar wisselt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van uw rekeningen. 

Partner-relatie therapie

Partner-relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor een enkele sessie bedragen € 100,00 en voor een dubbele sessie wordt € 150,00 euro in rekening gebracht. De kosten voor administratie en eventueel overleg met verwijzers zijn bij dit bedrag inbegrepen.

Kosten jeugd jonger dan 18 jaar

Sinds 1 januari 2015 loopt de vergoeding van de jeugdhulp via de gemeente. Onze praktijk heeft een contract met de 5 gemeenten in de regio Lekstroom. Voor kinderen uit de gemeente Nieuwegein en IJsselstein is voor hulp vanuit onze praktijk een verwijzing van het sociale wijkteam nodig. Voor kinderen uit de gemeenten Houten, Lopik en Vianen is een verwijzing van de huisarts nodig.

Annuleren afspraak

Het afzeggen van sessies kunt u doen minimaal 24 uur van te voren in werkdagen. Als u uw afspraak te laat annuleert, worden de kosten van de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. De verzekering vergoedt dit dan niet.