Kosten en vergoedingen

Kosten voor volwassenen van 18 jaar en ouder

Eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Vanaf die datum worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering vier producten Basis GGZ vergoed: Basis Kort, Basis Middel, Basis Intensief en Basis Chronisch. Op grond van de gestelde diagnose en de ernst van de klachten wordt bepaald welk product van toepassing is. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet u zijn verwezen door uw huisarts. Ook moeten de psychische problemen voor vergoeding voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis zoals omschreven in de DSM-IV. 

Psychologenpraktijk Nieuwegein heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars en daarom wordt de rekening van de verzekerde zorg buiten u om geregeld. Met uitzondering van Caresq (Iptiq, Promovendum, National Academic, Besured) en Aevitae (EUCARE) waar we geen contract mee hebben. Bent u hier verzekerd, dan krijgt u de rekening thuisgestuurd en dient u zelf de rekening aan ons te betalen. U kunt de rekening vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. U krijgt dan een percentage vergoed.

De hoogte van het bedrag van de behandeling wordt bepaald door het soort behandeling (kort (licht), middel, intensief of chronisch), samen met de bestede directe en indirecte tijd. De tarieven die gelden voor de eerder genoemde verschillende producten (kort, middel, intensief of chronisch) verschillen per zorgverzekeraar. De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed. U zal deze behandeling zelf moeten betalen. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen.

Eigen risico

De vergoeding van de zorg valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Het verplichte eigen risico is in 2017 € 385,- per persoon in totaal. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. De declaratie van een behandeltraject (= een reeks gesprekken naar aanleiding van een verwijsbrief van de huisarts) vindt plaats in het jaar waarin dit traject gestart is. Uw eigen risico wordt dus aangesproken in het jaar waarin u een traject start.
Als u van zorgverzekeraar wisselt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van uw rekeningen. 

Partner-relatie therapie

Partner-relatietherapie wordt sinds 2013 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor een enkele sessie bedragen € 95,00, voor een dubbele sessie wordt € 150,00 euro in rekening gebracht. De kosten voor administratie en eventueel overleg met verwijzers zijn bij dit bedrag inbegrepen.

Dagtarief

Als u geen recht (meer) heeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar, sturen wij u maandelijks onze factuur, die u conform onze betalingsvoorwaarden binnen 30 dagen dient te voldoen. Het tarief van de onverzekerde zorg is € 95,00 per sessie.

Kosten jeugd jonger dan 18 jaar

Sinds 1 januari 2015 loopt de vergoeding van de jeugdhulp via de gemeente. Onze praktijk heeft een contract met de 5 gemeenten in de regio Lekstroom. Voor kinderen uit de gemeente Nieuwegein en IJsselstein is voor hulp vanuit onze praktijk een verwijzing van het sociale wijkteam nodig. Voor kinderen uit de gemeenten Houten, Lopik en Vianen is een verwijzing van de huisarts nodig.

Annuleren afspraak

Het afzeggen van sessies kunt u doen minimaal 24 uur van te voren in werkdagen. Als u uw afspraak te laat annuleert, worden de kosten van de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. De verzekering vergoedt dit dan niet.