Welkom bij Psychologenpraktijk Nieuwegein

Psychologenpraktijk Nieuwegein is een praktijk voor de Generalistische Basis GGZ voor volwassenen, jongeren en kinderen. Ook biedt de praktijk behandelingen binnen de Specialistische GGZ.

In ieders leven doen zich wel eens moeilijkheden voor en vaak zijn we goed in staat om hier zelf weer uit te komen. Soms gebeuren er dingen waardoor dit u alleen niet meer lukt. Meestal is de huisarts dan de aangewezen persoon om mee te praten. Deze kan met je bekijken of de hulp van een psycholoog nodig is.

Heb je last van psychische of depressieve klachten? Loop je vast in je relatie, werk, studie of sociale contacten? Moet je van jezelf regelmatig iets controleren of kun je iets niet uit je gedachten zetten? Voel je je onzeker of minder dan anderen? Of heb je last van hyperventilatie, hoofd-, rug- of maagpijn, waarvoor geen duidelijke medische oorzaak is gevonden?

Wees er vroeg bij
Denk niet te snel dat u er alleen uit moet komen of dat alles erger moet worden voordat u hulp kunt krijgen. Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijnspsycholoog effectief hulp bieden

Lees hier hoe wij te werk gaan.

U kunt helaas niet bij ons terecht als er sprake is van: problematiek met een hoog risico en/of hoge complexiteit. Dit is het geval als er duidelijke aanwijzingen zijn (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcidaliteit, (huiselijk)geweld, kindermishandeling of automutilatie. En/of er is sprake van ingewikkelde co morbiditeit die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt.