Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener, zoals de fysiotherapeut.
Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn als patiënt of van uw zorgverlener, kijk dan eens hier.