Vergoedingen

Wilt u weten wat u vergoed krijgt voor fysiotherapie?
Fysiotherapie Gezondheidscentrum De Schans heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Als u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie

Dan gaat onze rekening direct naar uw zorgverzekeraar.

Is het een behandeling vanwege een chronische indicatie? Dan declareren wij direct bij uw verzekeraar.
Let wel: als uw eigen risico nog niet volledig gebruikt is of als u onvoldoende aanvullend verzekerd bent, kunt u alsnog een rekening van ons of uw verzekeraar krijgen.
Wilt u weten wat een chronische aandoening is? Kijk dan in de chronische lijst, die door de overheid is opgesteld.

Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie

In 2012 heeft de overheid bepaald dat u de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening zelf moet betalen als u geen aanvullende verzekering heeft.
Wilt u weten wat een chronische aandoening is? Kijk dan in de chronische lijst, die door de overheid is opgesteld.