Klanttevredenheid

Alle clienten wordt na afronding van de behandeling gevraagd om door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst aan te geven in welke mate zij tevreden zijn over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. De vragenlijst die daarvoor wordt gebruikt is de zogenaamde ‘Consumer Quality Index’ (CQI). Clienten scoren de behandelervaring op de indicatoren bejegening (vraag 1, 2), samen beslissen (vraag 4, 5, 6, 7) en uitvoering behandeling (vraag 9, 10). Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer, en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

In 2019 hadden wij het rapportcijfer 8,8 (schaal van 1 t/m 10). In 2020 hadden wij het rapportcijfer 9,1. In 2022 hadden wij het raportcijfer 8,6 (bijgewerkt tot 22-12-2022).

Hieronder volgen de scores per onderdeel van 2020 (schaal 1 t/m 5):

Bejegening4,8
Samen beslissen 4,5
Uitvoering behandeling4,5

Clienten zijn in 2020 tevreden over de bejegening, ze voelen zich serieus genomen door de behandelaar. Ook hebben clienten het idee samen te beslissen over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden en/of het betrekken van naasten bij de behandeling. Over de uitvoering van de behandeling zijn onze clienten ook tevreden. Wij zijn zelf ook tevreden met onze scores, omdat hieruit blijkt dat wij goede zorg verlenen en onze clienten zich prettig voelen in onze praktijk.