Klanttevredenheid

Alle cliënten wordt na afronding van de behandeling gevraagd om door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst aan te geven in welke mate zij tevreden zijn over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. De vragenlijst die daarvoor wordt gebruikt is de zogenaamde ‘Consumer Quality Index’ (CQI). Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren bejegening, informatie behandeling, samen beslissen en uitvoering behandeling. Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer, en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

In de periode 01-01-2023 tot en met eind 2023 hebben wij het rapportcijfer 9. En dit zijn de scores per onderdeel (schaal 1 t/m 5):

Bejegening5
Informatie behandeling4,5
Samen beslissen 4,6
Uitvoering behandeling4,7

Hieruit kunnen we opmaken dat onze cliënten tevreden zijn over de geboden zorg, op alle onderdelen wordt boven de 4 gescoord en op bejegening zelfs de maximale score van 5. Cliënten voelen zich serieus genomen door hun behandelaar.