Patiëntentevredenheidsonderzoek

Halverwege 2023 hebben we digitaal een patiënte enquête uitgevoerd. We zijn zeer tevreden over de respons en willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête en voor de op- en aanmerkingen.

Enkele verbeteringen zijn in gang gezet. We hebben bv een zwerfboekjesbibliotheek in de wachtkamer geplaatst.  

Daarnaast hebben we gesproken over de telefonische triage door de assistente. Deze wordt soms als een belemmering gezien om contact met de huisarts te krijgen. We willen benadrukken dat onze assistentes opgeleid zijn om klachten goed uit te vragen en de spoed waarmee iemand gezien moet worden goed kunnen inschatten. Nauwe en laagdrempelige samenwerking met de huisartsen is hierbij van groot belang en hier letten we constant op. 

Tenslotte gaven meerdere mensen commentaar op de vraagstelling in de enquête. Deze opmerkingen hebben we doorgespeeld aan de makers van de vragenlijst. 

Team huisartsen De Schans