COPD revalidatie

Voelt u zich benauwd bij inspanning? Hebt u last van hoestbuien?
U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden. En dat u dan minder benauwd zal zijn. Het omgekeerde is echter waar!

Onze voor COPD gespecialiseerde fysiotherapeut kan u helpen.

Wat is COPD?

COPD is een chronische aandoening aan de luchtwegen en de longen, waardoor het ademhalen wordt bemoeilijkt. Chronisch hoesten, overmatige slijmproductie en een chronische kortademigheid zijn kenmerkende klachten. Chronische bronchitis en emfyseem zijn de belangrijkste aandoeningen die tot COPD worden gerekend.

Voor wie?

Er is bij u COPD vastgesteld en u bent snel benauwd bij inspanningen. Uw loopafstand is beperkt en u kunt minder makkelijk te trap op. U heeft last van veel hoesten en moeite met slijm opgeven.

Behandeling

Wij leren u een juiste ademhalingstechniek zodat u minder benauwd wordt bij inspanning. U leert uw slijm makkelijker op te hoesten met ademhalingsoefeningen en huff-technieken.

Voor patiënten met lichte of matige COPD (GOLD I en II) hebben we een beweegprogramma. U bouwt conditie en spierkracht op zodat u na het programma weer zelfstandig kan bewegen en sporten. Het beweegprogramma duurt 12 weken, waarbij u 2 keer per week traint.

Patiënten met ernstige of zeer ernstige COPD (GOLD III en IV) komen in aanmerking voor longrevalidatie. Het biedt u de mogelijkheid om beter met de chronische aandoening om te gaan. De behandeling duurt 12 weken. Het programma bestaat uit duurtraining (om de conditie en het uithoudingsvermogen te verbeteren) en spierkrachttraining (om de armen en benen te versterken). Als zelfstandig trainen niet mogelijk is, kan de fysiotherapeut u (blijven) begeleiden.

U kunt ook een eenmalig consult aanvragen, waarbij we een inspanningstest doen en een beweegadvies geven.

Verwijzing en vergoedingen

Behandeling COPD wordt vanuit de basisverzekering vergoed in 2019

a. Wie komt in aanmerking?
Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan twee samengestelde criteria:
1. Er moet er sprake zijn van Gold classificatie II of hoger.
2. Er wordt aan de hand van andere criteria bepaald op hoeveel behandelingen de patiënt recht heeft. Die criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen).

Of wordt voldaan aan de criteria kan (zal) de fysiotherapeut bij bestaande en bekende patiënten normaal gesproken zelf (kunnen) bepalen. Voor nieuwe patiënten is informatie van de longarts of huisarts noodzakelijk.

Wanneer begint dan het eerste behandeljaar? Bij eerste contact met een fysiotherapeut? Of bij retour na een aantal jaar afwezigheid?
Voor patiënten die al in behandeling waren in 2018 gaan op 1 januari 2019 de ‘tellers op 0’. Dat wil zeggen dat het geldende maximum aantal behandelingen in geheel 2019 op hen van toepassing is. Per 1 januari 2020 is er sprake van het maximum aantal vervolgbehandelingen van de onderhoudsfase.
Voor nieuwe patiënten geldt de datum van de eerste behandeling als begindatum van de aanspraken. Dus als de eerste behandeling op 14 april 2019 valt, is er tot 14 april 2020 recht op het maximumaantal behandelingen horend bij het eerste behandeljaar. Na 14 april 2020 is er steeds opnieuw per behandeljaar recht op het maximale aantal vervolgbehandelingen. Bovenstaande uiteraard allemaal mits medisch noodzakelijk.