Claudicatio Intermittens

Wat is Claudicatio Intermittens?

Patiënten met claudicatio intermittens (in de volksmond ‘etalagebenen’ genoemd) hebben pijn bij het lopen door slagaderverkalking in de benen. Het is een veelvoorkomende aandoening.
Na een bepaalde afstand gelopen te hebben, moeten ‘claudicanten’ stoppen met lopen, omdat zij pijn in de benen krijgen ten gevolge van zuurstofgebrek in de spieren. Door enige tijd (minuten) te wachten zakt de pijn en kan de patiënt weer verder lopen, waarna weer klachten optreden.
Omdat gesteld wordt dat mensen de klachten verbloemen door net te doen alsof ze etalages aan het bekijken zijn, wordt claudicatio intermittens in de volksmond vaak ‘etalagebenen’ of ‘de etalageziekte’ genoemd. Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking oftewel atherosclerose. Slagaderverkalking komt bij alle mensen voor naarmate men ouder wordt. Een aantal factoren versnelt dit proces. Roken en een ongezonde leefstijl zijn de grootste boosdoeners.

Behandeling

Looptherapie is lange tijd onderbelicht geweest. Patiënten kwamen bij de huisarts of vaatchirurg met pijn bij het lopen en werden naar huis gestuurd met het advies om meer te gaan lopen.
Dat ging (en gaat) tegen de logica van de meeste patiënten in waardoor de therapietrouw gering was. Te vaak werd vervolgens overgegaan tot een dotterbehandeling of een bypassoperatie. Behandelingen die gepaard kunnen gaan met complicaties, overlijden en in ieder geval aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Een goedkoper en veiliger alternatief is looptherapie onder begeleiding van een gecertificeerde fysiotherapeut ofwel gesuperviseerde looptherapie. Uit onderzoek is bekend dat gesuperviseerde looptherapie een goede en effectieve behandeling voor etalagebenen is.
De looptraining duurt 12 maanden.
Verder begeleiden we mensen met het verbeteren van hun leefstijl en stoppen met roken om de risico op aderverkalking te verminderen.

Verwijzing en vergoeding

Gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens (Fontaine II A of B) wordt vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van huisarts of medisch specialist nodig.

De kosten vallen onder het eigen risico.  Als uw eigen risico op is, dan betaalt uw zorgverzekeraar de kosten volledig
Als de 12 maanden durende looptraining in 2 kalenderjaren valt, dan wordt 2 maal het eigen risico aangesproken.