Gaat u op reis naar het buitenland en gebruikt u een medicijn dat onder de Opiumwet valt?

Dan moet u bij het CAK een schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor slaapmiddelen, sterke pijnstillers, ADHD-medicijnen of medicinale cannabis.

Welk document u nodig heeft hangt af van:

 • uw medicijn
 • het land waar u naar toe gaat
 • de duur van uw reis

Wilt u weten welke documenten u nodig heeft? Op de website van het CAK kunt u voor uw land van bestemming opzoeken welke verklaring u nodig heeft. U kunt een Schengenverklaring aanvragen bij het CAK. Daar kunt u ook de Engelstalige medische verklaring voor medicijnen aanvragen.

U kunt het formulier van te voren invullen en afgeven aan de balie bij de huisartsenpraktijk. Het formulier wordt dan getekend en kan op een later moment opgehaald worden.

Moet ik naar de dokter?

In onze huisartsenpraktijk en ook bij huisartsenpost is het heel druk. Het kan daarom zo zijn dat u lang moet wachten voordat u uw vragen kunt stellen.
Maar wist u dat u snel en makkelijk erachter kunt komen of u wel of niet naar ons of naar de huisartsenpost moet gaan?

We adviseren u om eerst online een paar vragen te beantwoorden.
U weet dan binnen een minuut wat u moet doen!
Klik hier. U gaat dan naar een goede en betrouwbare website. En na het beantwoorden van een paar vragen weet u of u naar de dokter moet of niet. Als u naar de dokter moet, maakt u bij ons een afspraak.

SOA spreekuur

Tijdens het SOA spreekuur beantwoorden onze assistenten Ellen Rijnen, Sonja van Zoelen en Michelle Kooijman, onder supervisie van dokter Veldboer, al uw vragen op het gebied van SOA. Zij kijken samen met u of het nodig is een SOA test te doen. Deze spreekuren worden vertrouwelijk behandeld.
De SOA assistenten wordt regelmatig bijgeschoold, zodat zij op de hoogte is van de laatste stand van zaken wat betreft diagnostiek en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen. Een consult duurt 20 minuten en kan, afhankelijk van de uitslagen, gevolgd worden door een tweede consult.

De consulten worden door uw ziektekostenverzekering vergoed vanuit de basisverzekering.
Eventuele laboratoriumonderzoeken gaan net als ieder ander laboratoriumonderzoek van uw eigen risico af.

Dus bent u bang een soa te hebben? Heeft u klachten die zouden kunnen wijzen op een soa? Hoorde u zojuist dat uw bedpartner een soa heeft? Of heeft u een nieuwe relatie?
Schroom niet en neem contact op met de praktijk voor het maken van een afspraak.
Vermeld erbij dat u een afspraak wilt op het SOA spreekuur.

Wilt u een gezondere leefstijl?

Zit u boven een gezond gewicht en wilt u daar graag iets aan doen?
Dan is deelname aan Leefstijl4Nieuwegein misschien wat voor u. Leefstijl4Nieuwegein is een programma van maximaal twee jaar met individuele afspraken en groepsbijeenkomsten.

Het doel is te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden. Het programma richt zich op gezonde eetgewoontes en een gezond beweegpatroon. Maar ook zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek, komen aan bod.

Twee jaar begeleiding
U krijgt twee jaar begeleiding van een Leefstijlteam dat bestaat uit een Leefstijlcoach, een diëtist en een beweegprofessional (fysiotherapeut, buurtsportcoach). Het eerste jaar wordt u intensief begeleid. Het tweede jaar bekijkt u samen met het team wat er nodig is om uw gezonde leefstijl te behouden.

Wie kan meedoen?

 • U bent ouder dan 18 jaar
 • en u heeft matig overgewicht en er komen chronische aandoeningen voor in de familie
 • of u heeft ernstig overgewicht

Kosten
U kunt in principe kosteloos deelnemen aan het programma. Het wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Controleer wel de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Interesse en meer informatie
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, maak dan een afspraak met uw huisarts of bespreek dit met de praktijkondersteuner. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om te kunnen deelnemen aan het programma.
In deze folder vindt u meer informatie over Leefstijl4Nieuwegein.

Fysiotherapeut gezocht

Wij, van Fysiotherapie Gezondheidscentrum de Schans in Nieuwegein, zoeken een enthousiaste collega voor 24 uur per week, die zo snel mogelijk kan starten.

Bekijk wie wij zijn, wie we zoeken en wat we jou te bieden hebben.

Wie zijn wij?

Onze pluspraktijk is onderdeel van Gezondheidscentrum de Schans, waarin wij een team van 6 collega’s zijn met diverse specialisaties en een stageplek voor de Hogeschool Utrecht.  Vanuit onze passie voor het menselijk bewegen werken we samen om optimale zorg te bieden aan onze cliënten. Daarbij hebben we korte lijnen met de huisartsen, praktijkondersteuners, assistentes en andere disciplines zoals psychologen en podotherapeut.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een waarnemend algemeen fysiotherapeut. Heb je affiniteit met chronische aandoeningen of manuele therapie dan is dat een pre. Heb je andere interesses, gaan we ook graag met je in gesprek.

Ben jij?

Bevlogen, zelfstandig, hou je van samenwerken voor de beste zorg en wil je jou kwaliteiten inzetten om mensen actief op weg te helpen in positieve gezondheid?

 • (bijna) afgestudeerde fysiotherapeut
 • heb je affiniteit met chronische aandoeningen of manuele therapie
 • prettig mens
 • wil je je blijven ontwikkelen, zowel inhoudelijk als persoonlijk

Dan zoeken we jou!

Wat bieden we jou?

Een leuke afwisselende baan voor 24 uur per week, verdeeld over 3-4 dagen. De arbeidsvoorwaarden  zijn conform de InEenregeling ( opvolging van CAO-gezondheidscentra). Salariëring is afhankelijk van je opleiding en ervaring.  Je start in eerste instantie als waarnemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling in de toekomst.

Wil je reageren of heb je vragen?

Reacties en vragen kun je via mail richten aan Marieke Stortelers.

Behandelingsvoorwaarden

BEHANDELINGSVOORWAARDEN
PSYCHOLOGENPRAKTIJK NIEUWEGEIN

Kosten en verzekering
 • Eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Vanaf die datum worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering vier producten Basis GGZ vergoed: Basis Kort, Basis Middel, Basis Intensief en Basis Chronisch. Op grond van de gestelde diagnose en de ernst van de klachten wordt bepaald welk product van toepassing is. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet u zijn verwezen door uw huisarts. Ook moeten de psychische problemen voor vergoeding voldoen aan de criteria van een psychische stoornis zoals omschreven in de DSM-IV. De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen zijn ontstaan) niet vergoed. U zal deze behandeling zelf moeten betalen. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen. Dit wordt aan u gefactureerd als Overig Product (OVP).
 • De vergoeding van de zorg valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Het verplichte eigen risico is in 2018 €385,- per persoon in totaal. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. De declaratie van een behandeltraject (= een reeks gesprekken naar aanleiding van een verwijsbrief van de huisarts) vindt plaats in het jaar waarin dit traject gestart is. Uw eigen risico wordt dus aangesproken in het jaar waarin u een traject start.
 • Als u geen recht (meer) heeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar, sturen wij u maandelijks onze factuur, die u conform onze betalingsvoorwaarden binnen 30 dagen dient te voldoen. Als u van zorgverzekeraar wisselt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van uw rekeningen.
 • Sinds 1 januari 2015 loopt de vergoeding van de jeugdhulp (kinderen onder de 18 jaar) via de gemeente. Onze praktijk heeft een contract met de 5 gemeenten in de regio Lekstroom. Voor kinderen uit de gemeente Nieuwegein en IJsselstein is voor hulp vanuit onze praktijk een verwijzing van het sociale wijkteam nodig. Voor kinderen uit de gemeenten Houten, Lopik en Vianen is een verwijzing van de huisarts nodig.
 • Het dagtarief van de onverzekerde zorg is € 95,00 per sessie. Het avondtarief (vanaf 17.00 uur) is € 95,00 per sessie. (Het afzeggen van sessies kunt u doen minimaal 24 uur van te voren in werkdagen) Als u uw afspraak te laat annuleert, worden de kosten van de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. 
  De verzekering vergoedt dit dan niet.
Regels en afspraken
 • Roken is niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons dienen voor het betreden van de praktijk te zijn uitgeschakeld.
 • Zorg aan cliënten zal geweigerd worden als cliënt onder invloed van middelen (alcohol, drugs, e.d.) is. Dit gebeurt naar inschatting van de therapeut. Er zal dan een nieuwe sessie worden afgesproken, de afgebroken sessie wordt wel in rekening gebracht.
 • Zorg aan cliënten zal geweigerd worden als de therapeut fysiek of verbaal door de cliënt bedreigd wordt, dit naar beoordeling van de therapeut. De therapeut heeft dan het recht om de therapie eenzijdig te beëindigen.
Privacy
 • Cliëntendossiers worden tijdens de behandeling in beveiligde kasten opgeborgen. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier gedurende 15 jaar (gerekend vanaf het einde van de behandeling) in een eveneens beveiligd archief bewaard, daarna wordt het dossier vernietigd door een medewerker van Psychologenpraktijk Nieuwegein.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt wordt er geen enkele informatie over de cliënt verstrekt aan derden. Wanneer informatie aan derden wordt gegeven, heeft de praktijk het recht dit in rekening te brengen bij de aanvrager.
 • Indien dit door de therapeut van belang wordt geacht, wordt tijdens intervisie binnen de praktijk, de problematiek van de cliënt als casus besproken. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.
 • Voor kinderen onder de 12 jaar is voor behandeling toestemming nodig van beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers. Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar is voor behandeling toestemming nodig van de jongere zelf en beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers. Jongeren van 16 jaar en ouder hebben geen toestemming van (gezaghebbende) ouders/verzorgers nodig om in behandeling te gaan. 
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om –anonieme- statistische informatie (zoals leeftijd, geslacht en soort problematiek), uit de cliëntendossiers te gebruiken voor statistische doeleinden, zoals het jaarverslag van het Regionaal Orgaan voor Eerstelijnspsychologen.
ROM

Sinds 1 januari 2014 vragen zorgverzekeraars om de ‘ROM’ (Routine Outcome Monitoring). Dit betekent dat we periodiek (bij aanvang, tijdens en na afsluiting van de behandeling) middels een vragenlijst metingen verrichten met als doel de klachten en het beloop daarvan in kaart te brengen. De uitslagen zijn slechts een hulpmiddel en nooit maatgevend.

Beroepsvereniging

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het instituut kent een beroepscode die voor al haar leden geldt. Als u meent dat de psycholoog de beroepscode geschonden heeft, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de praktijkhouder van psychologenpraktijk Nieuwegein of bij het NIP (Postbus 2085, 3500 GB, Utrecht).

Kwaliteitsstatuut

Alle psychologen werkzaam bij de praktijk hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze zijn ter inzage op het secretariaat aanwezig.

Wanneer kunnen we u niet helpen?

U kunt helaas niet bij ons terecht als er sprake is van: problematiek met een hoog risico en/of hoge complexiteit. Dit is het geval als er duidelijke aanwijzingen zijn (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcidaliteit, (huiselijk)geweld, kindermishandeling of automutilatie. En/of er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt.