Wist u dat de assistente …

  • uw eerste aanspreekpunt is en u een luisterend oor biedt;
  • die u aan de telefoon krijgt of aan de balie ziet een gediplomeerde assistente is;
  • opgeleid is om u korte adviezen te geven bij veelvoorkomende en minder ernstige klachten;
  • net als uw huisarts, ook geheimhoudingsplicht heeft;
  • u vaak aanvullende vragen zal stellen om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Dit heet triage. Via triage wordt duidelijk binnen welke tijd u gezien moet worden;
  • het ook begrijpt als u over uw klacht géén informatie wilt verstrekken;
  • een eigen spreekuur heeft voor kleine medische handelingen;
  • stagiaires begeleidt, wij dus een officieel opleidingscentrum zijn.