Tarieven van de huisartsen

De maximumtarieven in 2023 voor verrichtingen voor op naam van de zorgaanbieder ingeschreven verzekerden bedragen:

Prestatie maximum tarief
Consult korter dan 5 minuten 5,65
Consult vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten11,30
Consult 20 minuten en langer 22,59
Visite korter dan 20 minuten 16,94
Visite 20 minuten en langer 26,48
Vaccinatie 5,65