Tarieven van de huisartsen

De maximumtarieven in 2022 voor verrichtingen voor op naam van de zorgaanbieder ingeschreven verzekerden bedragen:

Prestatie maximum tarief
Consult korter dan 5 minuten 5,30
Consult vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten10,59
Consult 20 minuten en langer 21,19
Visite korter dan 20 minuten 15,89
Visite 20 minuten en langer 26,48
Vaccinatie 5,30