Tarieven van de huisartsen

De maximumtarieven in 2024 voor verrichtingen voor op naam van de zorgaanbieder ingeschreven verzekerden bedragen:

Prestatie maximum tarief
Consult korter dan 5 minuten 6,11
Consult vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten12,21
Consult 20 minuten en langer 24,43
Visite korter dan 20 minuten 18,32
Visite 20 minuten en langer 30,54
Vaccinatie 6,11