Hier wordt gewerkt aan kwaliteit

Aan de huisartsenpraktijk van Gezondheidscentrum De Schans is het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering toegekend door de onafhankelijke organisatie NPA bv.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
U wilt u er toch zeker van zijn dat uw huisartsen u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en de geleverde zorg?
Het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering geeft u hier antwoord op.

De huisartsenpraktijk van Gezondheidscentrum De Schans voldoet aan alle landelijk vastgestelde normen en werkt bovendien gericht aan een nog betere kwaliteit.

Kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering