Gezondheidscentrum De Schans Nieuwegein

 

Betere zorg door goede samenwerking

Partnerrelatietherapie

Stellen die in relatietherapie gaan hebben één ding gemeen: ze willen een verandering in hun relatie. Ze lopen ergens tegenaan waar ze niet tevreden over zijn, terwijl het maar niet lukt om het anders te doen. En omdat het niet lukt, herhalen ze vaak dezelfde negatieve patronen in hun relatie.

Hierdoor stapelen teleurstellingen zich op. Onze partner is in zekere zin onze schuilplaats in het leven. De meeste ruzies in een relatie zijn een protest tegen het ervaren verlies van verbondenheid. Het klinkt tegenstrijdig, maar kritiek, eisen, woede, jezelf terugtrekken kunnen gezien worden als noodsignalen naar de partner met als doel de verbinding en het gevoel van onderlinge veiligheid te herstellen. Deze noodsignalen worden vaak niet begrepen: niet door de partner die ze ontvangt, maar ook niet door de partner die ze uitzendt. De “zeurende” vrouw doet in feite verwoede pogingen om aandacht te krijgen van haar partner omdat ze hem mist. De “ongeïnteresseerde” man trekt zich terug omdat hij voortdurend voelt dat hij tekort schiet, terwijl hij zo graag de ander gelukkig wil maken. Naarmate partners langer de onderlinge verbinding missen, worden hun interacties steeds negatiever. Vaak komt men dan tot de conclusie dat de ander niet deugt en moet veranderen. Echter niet de ander is het probleem, maar de interactiepatronen waar men in gevangen komt te zitten. Iedere relatie is uniek en heeft haar eigen dynamiek. Maar wat jullie dynamiek ook is: als jullie relatie eenmaal in patronen vastzit, kan het moeilijk zijn om er zelf uit te komen. Dan heeft een afspraak bij een therapeut beslist zin. Wanneer je er als stel onvoldoende uitkomt, kan hij of zij samen met jullie zorgen voor helderheid in hoe jullie het nú samen doen, wat misschien beter bij jullie past en hoe je dat kunt bereiken.

Je kan je relatie beoordelen op basis van een vijftal thema's.

 • Emotionele samenhorigheid
  Er kan goed over gevoelens worden gepraat en deze worden ook geuit. Er is voldoende overeenstemming tussen jou en je partner voor wat betreft doelen, activiteiten en opvattingen. Je laat regelmatig merken dat je van de ander houdt. Jullie kunnen op elkaar bouwen en op elkaar vertrouwen.
 • Onafhankelijkheid
  Je partner heeft respect voor je en probeert niet om je te veranderen, maar aanvaardt je zoals je bent. Je partner heeft niet de neiging om je te controleren of de baas over je te spelen. Jullie zijn eerlijk tegenover elkaar: er kan veel besproken en gezegd worden en je kan goed naar je partner luisteren.
 • Identiteit
  Je hebt een positieve en realistische evaluatie van jezelf als partner en, mede door de relatie, een positief zelfbeeld en algemene levenstevredenheid.
 • Conflicthantering
  Jij en je partner gaan op een adequate manier om met conflicten, door rustig met elkaar te praten en op een rustige manier tot een oplossing proberen te komen.
 • Seksualiteit
  Je bent tevreden over de seksualiteit en over de afstemming tussen jou en je partner met betrekking tot jullie individuele behoeftes op seksueel gebied.

Het is absoluut niet nodig om op alle gebieden hoog te scoren om tevreden te zijn met je relatie. Maar als je op meerdere gebieden laag of zeer laag scoort, is het belangrijk om erover te praten. Samen, of met een therapeut.