Gezondheidscentrum De Schans Nieuwegein

 

Betere zorg door goede samenwerking

LVVP certificaat Praktijkvisitatie

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen Psychotherapeuten (LVVP) LVVP visitatielogo hanteert kwaliteitsnormen en -criteria om de doelmatigheid, de effectiviteit en de transparantie van het beroepsmatig handelen van van vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen te bevorderen.
Deze criteria vormen de basis van de voor LVVP-leden verplichte vijfjaarlijkse visitatie. De inhoud is dynamisch van aard, wat wil zeggen dat deze voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Psychologenpraktijk Nieuwegein voldoet aan al die eisen!

De kwaliteitscriteria zijn ondergebracht in de volgende rubrieken:

  1. Intake en indicatiestelling
  2. Behandeling
  3. Afronding behandeling
  4. Informatieverstrekking
  5. Randvoorwaarden beroepsuitoefening