Gezondheidscentrum De Schans Nieuwegein

 

Betere zorg door goede samenwerking

Wat doen wij?

In ieders leven doen zich wel eens moeilijkheden voor en vaak zijn we goed in staat om hier zelf weer uit te komen. Soms gebeuren er dingen waardoor dit u alleen niet meer lukt. Meestal is de huisarts dan de aangewezen persoon om mee te praten. Deze kan met u bekijken of de hulp van een psycholoog nodig is.

afbeelding van therapeutenkamerJe kunt je bij ons aanmelden als er sprake is van:

  • psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid, lusteloosheid en piekeren
  • dwangklachten zoals regelmatig iets moeten controleren of iets niet uit je gedachten kunnen zetten
  • depressieve klachten
  • relatieproblemen
  • overspannenheid, burn-out
  • problemen met werk, studie of met werkloosheid
  • problemen op het gebied van verwerking van echtscheiding, rouw of ten gevolge van een traumatische ervaring zoals een overval, brand of ongeluk
  • assertiviteitsproblemen of gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid
  • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of hyperventilatie, waarvoor geen duidelijke medische oorzaak is gevonden
  • de praktijk biedt ook behandelingen in de vorm van e-health. Met e-health bedoelen we het gebruik van online behandelprogramma's om uw geestelijke gezondheid te ondersteunen. E-health bieden wij ook aan ter overbrugging van de mogelijke wachtperiode die kan ontstaan voor een intake.

Ook voor psychodiagnostisch onderzoek kunt u bij de praktijk terecht. Voor kind en jeugd wordt er intelligentieonderzoek (tussen de 6 en 18 jaar (WISCIII)) en AD(H)D onderzoek gedaan. Voor volwassenen is er de mogelijkheid voor intelligentieonderzoek.

U kunt helaas niet bij ons terecht als er sprake is van: problematiek met een hoog risico en/of hoge complexiteit. Dit is het geval als er duidelijke aanwijzingen zijn (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcidaliteit, (huiselijk)geweld, kindermishandeling of automutilatie. En/of er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt. 

Wees er vroeg bij

Denk niet te snel dat u er alleen uit moet komen of dat alles erger moet worden voordat u hulp kunt krijgen. Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijnspsycholoog effectief hulp bieden.

Probleem- en klantgericht

Generalistische Basis GGZ

Psychologenpraktijk Nieuwegein is een praktijk voor de Generalistische Basis GGZ. De Basis GGZ kenmerkt zich door een probleemgerichte aanpak. Wij streven naar een kortdurende, klachtgerichte behandeling waarbij de wens van de cliënt centraal staat. We doen dit door middel van gespecialiseerde behandelmethoden gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Het uitgangspunt van deze therapie is, dat iemand door het veranderen van zijn of haar gedachten en gedrag, zich ook anders gaat voelen. Voor de Generalistische Basis GGZ heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars contracten.

Specialistische GGZ

De praktijk biedt ook behandelingen binnen de Specialistische GGZ aan, bedoeld voor problemen die complexer zijn en gedurende langere tijd bestaan. Hiervoor heeft de praktijk geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u aan het einde van de behandeling direct aan uw zorgverlener betaalt en de factuur indient bij uw zorgverzekeraar. Welke vergoeding u krijgt is afhankelijk van de polis die u heeft gekozen en of u wel of niet aanvullend verzekerd bent. Gaat u zelf bij uw zorgverzekeraar na wat u wel en niet vergoed krijgt.

Voor zowel de behandelingen in de Generalistische Basis GGZ als de behandelingen in de Specialistische GGZ heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.  

Opbouw behandeling

In het eerste gesprek, de intake, maken we samen met u een inschatting of onze hulp resultaat kan hebben. Om een goed beeld te vormen van u en uw klachten is echter vaak meer informatie nodig. Er kan daarom een testonderzoek volgen om de klachten duidelijk in kaart te brengen. Vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. In het daarop volgende gesprek wordt dan met de behandeling begonnen. Er wordt tijdens de behandeling regelmatig en waar nodig mondeling geëvalueerd. Aan het einde van de behandeling wordt er vaak gewerkt aan een terugvalpreventieplan.

Wij hechten belang aan het betrekken van naasten bij de behandeling. U kunt een belangrijke naaste meenemen naar het intake gesprek als u dat prettig vindt. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt tijdens de intake over hoe we deze naaste bij de behandeling kunnen betrekken. 

Bij de start van de behandeling, tijdens de behandeling en bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen, die mede kan laten zien wat behandeleffecten zijn. Daarnaast wordt er regelmatig en waar nodig mondeling geëvalueerd. De psychologenpraktijk Nieuwegein neemt deel aan een klanttevredenheidsonderzoek dat centrum-breed wordt afgenomen.

Samenwerkingspartners lokaal en regionaal

Psychologenpraktijk Nieuwegein is een onderdeel van Stichting de Schans. Dit houdt in dat we intensief samenwerken met de huisartsen en fysiotherapeuten van Gezondheidscentrum de Schans. Wij hebben iedere maandag gezamenlijk overleg met deze disciplines. Daarnaast werken wij samen met Cassandra Zuketto, psychiater van Zuketto Consult. Cassandra Zuketto kan in bepaalde situaties en in onderling overleg worden ingepland ter consultatie. Ook schuift zij regelmatig aan bij ons multidisciplinaire overleg.

Regionaal werken wij samen met de psychologen uit Houten en IJsselstein en Nieuwegein. Psychologenpraktijk Nieuwegein is ook onderdeel van de vereniging psychologen en psychotherapeuten regio Lekstroom (www.VGPL.nl). Verder werken wij samen met Geynwijs en de gemeente Nieuwegein. Nadere omschrijving kunt u vinden in ons kwaliteitsstatuut.